Overbelaste jongeren

Voor wie, waarover?

Beroepskrachten – leerkrachten, welzijnswerkers, huisartsen en anderen – komen in hun werk jongeren (10 – 23 jaar) tegen die door de thuissituatie overbelast zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld door ziekte, handicap of verslaving van een familielid, armoede, schulden en woonproblemen thuis en een moeilijke echtscheidingssituatie. Met veel van deze jongeren gaat het niet goed; er komen onder deze groep jongeren meer gedrags- en ontwikkelingsproblemen voor dan bij leeftijdgenoten. Een goede omgang van beroepskrachten met deze jongeren kan problemen nu en in de toekomst voorkomen of verminderen.

Wat?

Deze website biedt tips in de omgang met kwetsbare jongeren en hun ouders (opvoed- en ouderondersteuning); attendeert op praktijkvoorbeelden en interessant onderzoek; geeft titels van factsheets en instrumenten (bijvoorbeeld: sociale kaart, protocol of richtlijn en werkboek); leidt naar informatie over ontwikkelingen in beleid en data van zinvolle studiemogelijkheden. En links naar andere interessante websites.
De website wil met de informatie op deze website een stimulans bieden aan beroepskrachten en ondersteuners van beroepskrachten – zoals zorgcoördinatoren op scholen - om het eigen handelen te optimaliseren. Door regelmatig te kijken op deze website – zet deze website in uw favorieten – doet u ideeën en energie op. Deze website pretendeert niet uitputtend te zijn, biedt geen volledig compleet overzicht.

Bijdrage leveren?

Heeft u zelf interessante tips, praktijkervaringen, een artikel of onderzoek, beleidsinformatie of een handig hulpmiddel, mail dit dan door naar Lucia Tielen. Zij bekijkt of dit passend is voor deze website. In elk geval stuurt zij een reactie terug.

Lucia TielenContact

Deze website is een initiatief van Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor een kort CV op haar website. Of neem direct contact op met Lucia Tielen.
Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website.